Arkkitehtuuri

EBMeDS-moduuli voidaan liittää mihin tahansa rakenteista tietoa tuottavaan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmä lähettää EBMeDSille potilaan tilannetta kuvaavaa tietoa XML-sanomana. EBMeDS analysoi lähetetyn tiedon ja tuottaa aiheellisiksi toteamansa palautteet XML- tai HTML-sanomana. Potilastietojärjestelmän toimittaja suunnittelee ja toteuttaa palautteen näyttämisen käyttäjän työasemalla (client component)

EBMeDS arkkitehtuuri
EBMeDS-arkkitehtuuri