HAKU

SELAA

Sorry, no scripts found.Yleistä skripteistä

Julkaistujen skriptien sisältö on vapaasti tutkittavissa skriptikuvaustietokannassa, johon pääsee vasemmalla olevasta sisällysluettelosta. Skriptikuvaukset sisältävät yleiskielisen kuvauksen skriptin toiminnasta, linkit sen tausta-aineistoon sisältäen Cochrane katsaukset, näytönastekatsaukset ja viitteet, skriptin tuottamat muistutteet sekä analyysin skriptin mahdollisista haitoista.

Skriptien tuottamat palautteet (muistutteet) ovat tietokannassa englanniksi, mutta niitä tuotetaan myös useilla muilla kielillä (espanja, hollanti, italia, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska ja viro). Koska palautteet ovat lyhyitä, vie käännöstyö verrattain vähän aikaa.

Ideatasolla tai pidemmällä työn alla olevat skriptit ovat yhteistyökumppaneiden tutkittavissa skriptieditorin (ESDE) kautta. Sen käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Kustannus Oy Duodecim, Lääkehoidon kehittämiskeskus ja Medbase Oy tuottavat ja ylläpitävät lääkehoitoa tukevia tietokantoja, joista EBMeDS:iin on yhdistetty indikaatio-, vasta-aihe- ja interaktiotietokannat.