Päätöksentuki käyttöön Apotti-hankkeessa

06.09.2017
Oy Apotti Ab ja Kustannus Oy Duodecim ovat solmineet sopimuksen sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmästä

Apotti on hankkinut Duodecimin sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmän, joka tuo näyttöön perustuvan yksilöllisen päätöksentuen hoitotilanteeseen.

Duodecimin päätöksentuki tukee Apotti-järjestelmän ytimessä toimivan Epicin monipuolista päätöksentukea. Duodecimin palvelu on saumattomasti integroitu Apotti-järjestelmään ja se yhdistää asiakas- ja potilastietojärjestelmän tietoja lääketieteelliseen tietoon ja hoitosuosituksiin. Tämän pohjalta sovellus tuottaa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita, muistutuksia, varoituksia ja linkityksiä hoitosuosituksiin.

Linkki artikkeliin