EBMEDS® 2.0 on lähes valmis!

18.09.2019
Päätöksentuen uudistamisprojekti lähenee loppuaan. Järjestelmän lähes jokainen osa-alue on uudistettu ja tämä alusta tulee palvelemaan asiakkaitamme monen vuoden ajan. Syksyn aikana viimeistelemme vielä MDR-vaatimusten mukaisen laatujärjestelmän, asiakasdokumentaation ja suoritamme testausta loppuasiakkaiden kanssa. Uudistettu tuote tullaan julkaisemaan tuotantoon lähikuukausina.

 

Uusi nimi ja logo

Päätöksentukipalvelun nimi muuttuu version 2.0 myötä yksinkertaisempaan muotoon: EBMeDS -> EBMEDS. Samalla logo ja yleinen ulkoasu on päivitetty. Lue myös: Mitä EBMEDS tarkoittaa?

Vanha EBMeDS logo:     

Uusi EBMEDS logo:       

Uusi moottori

Uusi päätöksentuen päättelymoottori on kirjoitettu kokonaan uudestaan. ASP-kieli on muuttunut moderniksi Node.js:ksi.

Käyttöliittymäkerrokset on toteutettu moderneilla Angular- ja React-alustoilla.

      

Tuotteen asennus ja ylläpito on toteutettu Docker-konteilla ja niitä ajetaan Kubernetes-orkestrointialustalla.

        

Päätöksentukea on jatkossa mahdollisuus käyttää Suomen Haminassa sijaitsevassa varmennetussa, skaalautuvassa ja tietoturvallisessa Google Cloud -ympäristössä.

Uusi tietoliikenneformaatti

Uusi sanomaliikenteen formaatti on JSON. XML-tuki säilytetään vielä taaksepäin yhteensopivuuden takaamiseksi. FHIR:n käyttö tulee myös lähiaikoina mahdolliseksi.

Parannettu laadunhallinta

EBMEDS® 2.0 tulee täyttämään MDR-vaatimukset ja kuuluu jatkossa IIa-tuoteluokkaan. Tuotekehityksen laatujärjestelmä tulee täyttämään ISO 13485 -standardin mukaiset vaatimukset.

Uusi sisältöeditori

Uusi skriptieditori on käytettävissä osoitteessa (vaatii kirjautumisen):

https://editor.ebmeds.org/

Uusi testeri

Uusi testeri on käytettävissä osoitteessa (ei vaadi kirjautumista):

https://tester.ebmeds.org/