Koronavirustaudin oirearvio julkaistu

16.03.2020
Koronaviruksen visualisaatio. Kuvan lähde: US Centers for Disease Control and Prevention
Duodecim on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen pohjalta koronavirustaudin oirearviokyselyn, joka on julkaistu Omaolo-palvelussa. Epäiletkö tartuntaa – tee kysely! 

Kustannus Oy Duodecim ja SoteDigi Oy ovat julkaisseet koronavirustaudin (COVID-19) kansallisen oirearviokyselyn. Oirearvion ytimenä on Duodecimin lääketieteellinen tietämys. Oirearvio on toteutettu Omaolo-palveluun ja sen pohjana on käytetty THL:n 12.3.2020 tekemää ohjeistusta. Voit käydä tekemässä oirearvion Omaolon sivulla.

Oirearvio on vapaasti verkossa saatavilla ja se tarjoaa mahdollisuuden tehdä ajasta ja asuinpaikasta riippumatta luotettavan arvion omasta tilanteesta. Kyselyn vastausten perusteella saat arvion:  

  • miten todennäköistä on, että olet saanut koronavirustartunnan  
  • miten tarpeellista laboratorionäytteen ottaminen on  
  • millaista hoitoa oireet edellyttävät  

Oirearvio neuvoo myös, miten toimia infektion leviämisen ehkäisemiseksi.  

Hoidon keskittäminen niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat  

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi kaikissa terveydenhuollon kanavissa: puhelinpalveluissa, terveysasemilla ja yhteispäivystyksissä. Oirearvion avulla pyritään vähentämään terveydenhuollon kuormitusta, jotta hoito voidaan keskittää niille, jotka sitä kipeimmin sillä hetkellä tarvitsevat.  

Lomakkeen tietoja päivitetään THL:n ohjeistuksen mukaan.  

Siirry koronavirustaudin oirearvioon