XML skeema

XML skeema määrittää EBMEDS rajapinnan. Skeema perustuu objekti tietomalliin potilastietojärjestelmän ja EBMEDS järjestelmän välillä. Tietomallin juuret ovat HL7 määrityksissä. Rajapinnan kuvaukset ovat ladattavissa vapaana tekstinä ja XML-muodossa.

Versio 1.22

Julkaistu 9.1.2018

EBMEDS Basic Interface overview

(PDF)

Download

EBMEDS Basic Interface v1.22

(Zipped XML)

Download

Versio 1.21

Julkaistu 31.1.2014

EBMEDS Basic Interface v1.21

(PDF)

Download

EBMEDS Basic Interface v1.2

(Zipped XML)

Download

Versio 1.20

Julkaistu 29.10.2012

EBMEDS Basic Interface v1.2

(PDF)

Download

EBMEDS Basic Interface v1.20

(Zipped XML)

Download

Versio 1.11

EBMEDS Basic Interface v1.11

(PDF)

Download

EBMEDS Basic Interface v1.11

(Zipped XML)

Download