FAQ

Mikä on EBMEDS?

Näyttöön perustuvia ohjeistuksia on jalostettu uuteen muotoon kliinisen päätöksenteon tukivälineeksi – Päätöksentuki (EBMEDS). Se on kokoelma sääntöjä (skriptejä), joiden toiminta perustuu rakenteiseen potilastietoon. EBMEDS tulee sanoista Evidence Based Medical Electronic Decision Support eli suomeksi näyttöön perustuva lääketieteellinen sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmä.

Miten EBMEDS toimii?

Näyttöön perustuva lääketieteellinen sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmä (EBMEDS) tuo parhaat hoitosuositukset käytäntöön asiayhteyden mukaan ohjaavien ohjeiden avulla. EBMEDS vastaanottaa jäsennellyn potilastiedon potilastietojärjestelmästä (EHR) ja palauttaa muistutuksia, lääkevaroituksia ja diagnoosiin liittyviä linkkejä ohjeisiin. Sitä voidaan käyttää myös potilastietojen automaattiseen siirtämiseen sähköisiin lomakkeisiin ja laskureihin.

Kuinka monta sääntöä (skriptiä) on olemassa?

Sääntökokonaisuuksia on olemassa jo yli 2000, joista aktiivisessa käytössä on yli 600 (1/2019). Kokonaisuudessaan erilaisia päätöksentukisääntöjä on lähes 50 000. 

Katso ajantasaiset tilastot Tilastot-osiosta

Voiko EBMEDS-järjestelmän integroida potilastietojärjestelmääni?

EBMEDS-moduuli voidaan integroida mihin tahansa elektroniseen potilastietojärjestelmään (EHR), joka pystyy lähettämään tarvittavaa rakenteista dataa. Suomessa integraatio on valmiina seuraaviin potilastietojärjestelmiin: Abilita, Acute, Effica, Esko, Lifecare, Mediatri, Omni360, Pegasos ja Uranus. Näiden lisäksi integrointityö on käynnissä muutaman uuden potilastietojärjestelmän kanssa.

Miten potilastietojärjestelmän ja EBMEDS:n integrointi toteutetaan?

Potilastietojärjestelmä lähettää potilastiedot XML, JSON tai FHIR-sanomana EBMEDS-moduuliin. Moduuli analysoi datapaketin ja palauttaa viestin, joka sisältää päätöksentuen tiedot samassa muodossa, jossa ne lähetettiin. Potilastietojärjestelmän toimittaja toteuttaa integraation, jossa päätöksentekotiedot näkyvät loppukäyttäjän työasemassa. Vastausviesti voidaan toimittaa myös valmiiksi muotoiltuna HTML:nä.

Voinko muuttaa päätöksenteon tukisääntöjä?

Päätöstukisääntöjä voidaan luoda ja muokata web-pohjaisella editorilla, joka on käytettävissä kaikille loppukäyttäjille. Säännöt voivat olla globaaleja tai spesifisiä joko alueelle tai organisaatiolle.

Miten ilmoitukset luokitellaan?

EBMEDS-ilmoitukset luokitellaan kolmeen tasoon tärkeyden mukaan: hälytykset, kehotukset ja muistutukset.

Kuinka hälytykset, kehotteet ja muistutukset eroavat toisistaan?

Hälytykset koskevat tilanteita, joissa suositellun toiminnan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa potilaalle. Kehotteet koskevat tilanteita, joissa suositellulla toiminnalla on huomattavia hyötyjä potilaan kannalta tärkeisiin tuloksiin. Muistutukset koskevat tilanteita, joissa on selvää näyttöä hyödystä, mutta hyödyt eivät välttämättä ole suuria kaikilla potilailla.