FAQ

Mikä on EBMeDS?

Näyttöön perustuvia ohjeistukisa on jalostettu uuteen muotoon kliinisen päätöksenteon tukivälineeksi – Päätöksentuki (EBMeDS). Se on kokoelma sääntöjä (skriptejä), joiden toiminta perustuu rakenteiseen potilastietoon. 

Miten EBMeDS toimii?

Näyttöön perustuva lääketieteellinen sähköisen päätöksenteon tukijärjestelmä (EBMeDS) tuo parhaat hoitosuositukset käytäntöön asiayhteyden mukaan ohjaavien ohjeiden avulla. EBMeDS vastaanottaa jäsennellyn potilastiedot potilastietojärjestelmästä (EHR) ja palauttaa muistutuksia, lääkevaroituksia ja diagnoosiin liittyviä linkkejä ohjeisiin. Sitä voidaan käyttää myös potilastietojen automaattieen siirtämiseen sähköisiin lomakkeisiin ja laskureihin.

Kuinka monta sääntöä (skriptiä) on olemassa?

Sääntökokonaisuuksia on olemassa jo yli 2000, joista aktiivisessa käytössä on yli 600 (12/2018). Kokonaisuudessaan erilaisia päätöksentukisääntöjä on lähes 50 000. 

Katso ajantasaiset tilastot Tilastot-osiosta. 

Voiko EBMeDS-järjestelmä integroida potilastietojärjstelmääni?

EBMeDS-moduuli voidaan integroida mihin tahansa elektroniseen potilastietojärjestelmään (EHR), joka pystyy lähettämään tarvittavaa rakenteista dataa. Suomessa integraatio on valmiina jo lähes kaikkii potilastietojärjestelmiin: Pegasos, Uranus, Effica, Lifecare, Mediatri, Acute, Esko ja Epic.

Miten potilastietojärjestelmän ja EBMeDS:n integrointi toteutetaan?

Potilastietojärjstelmä lähettää potilastiedot XML-sanomana EBMeDS-moduuliin. Moduuli analysoi datapaketin ja palauttaa XML-viestin, joka sisältää päätöksen tuen tiedot. Potilastietojärjestelmän toimittaja toteuttaa integraationm jossa päätöksentekotiedot näkyvät loppukäyttäjän työasemassa. Vastausviesti voidaan toimittaa myös valmiiksi muotoiltuna HTML: n sijasta XML: n sijasta.

Voinko muuttaa päätöksenteon tukisääntöjä?

Päätöstukisääntöjä voidaan luoda ja muokata web-pohjaisella editorilla, joka on käytettävissä kaikille loppukäyttäjille. Säännöt voivat olla globaaleja tai spesifisiä alueelle tai organisaatiolle.

Mitä ilmoitukset EBMeDS-tulokset ovat?

EBMeDS-ilmoitukset luokitellaan kolmeen tasoon tärkeyden mukaan: hälytykset, kehotukset ja muistutukset.

Kuinka hälytykset, kehotteet ja muistutukset eroavat toisistaan?

Hälytykset koskevat tilanteita, joissa suositellun toiminnan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa potilaalle. Kehotteet koskevat tilanteita, joissa suositellulla toiminnalla on huomattavia hyötyjä potilaan kannalta tärkeisiin tuloksiin. Muistutukset koskevat tilanteita, joissa on selvää näyttöä hyödystä, mutta hyödyt eivät välttämättä ole suuria kaikilla potilailla.