Duodecim Symtombedömningar

Duodecim Symtombedömningar är:

 • Allmän symtomenkät
 • Diarré
 • Halsbränna
 • Halsont eller svalgsymtom
 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Luftvägsinfektion
 • Ländryggssmärta eller -skada
 • Misstanke om könssjukdom
 • Ont i öronen eller lock för örat
 • Smärta, stelhet eller skada i skuldran
 • Symptom eller skada i knät
 • Symtombedömning för coronavirusinfektion
 • Uppföljning av blodtryck
 • Urinvägsinfektion
 • Varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller rodnad i ögat
  Ändtarmsöppningssymtom

Duodecim Symtombedömningar är en del av EBMEDS® Decision Support.

Duodecim Symtombedömningar produceras av Kustannus Oy Duodecim.

Kontaktinformation

Kaivokatu 10 A, 7. kerros
PL 874, 00100 Helsinki
Tel.: +358 9 618 851 (reception)

Duodecim Symtombedömningar uppfyller de följande harmoniserade standarder:

 • Direktivet 93/42/EEC (Medical Device Directive)
 • Amendement 2007/47/EC
 • EN ISO 13485:2016
 • EN ISO 14971:2019
 • Bestämmelser för medicinsk utrustning från den nuvarande välfärds- och hälsomyndigheten (Valvira)