Skriptit

Julkaistujen päättelysääntöjen sisältö on vapaasti tutkittavissa sääntökuvaustietokannassa, johon pääsee vasemmalla olevasta sisällysluettelosta. Päättelysääntöjen kuvaukset sisältävät yleiskielisen kuvauksen päättelysäännön toiminnasta, linkit sen tausta-aineistoon sisältäen Cochrane katsaukset, näytönastekatsaukset ja viitteet, päättelysäänön tuottamat muistutteet sekä analyysin päättelysäännön mahdollisista haitoista.

Päättelysääntöjen tuottamat palautteet (muistutteet) ovat tietokannassa englanniksi, mutta niitä tuotetaan myös useilla muilla kielillä (espanja, hollanti, italia, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska ja viro). Koska palautteet ovat lyhyitä, vie käännöstyö verrattain vähän aikaa.

Ideatasolla tai pidemmällä työn alla olevat päättelysäännöt ovat yhteistyökumppaneiden tutkittavissa sääntöeditorin kautta. Sen käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Kustannus Oy Duodecim, Lääkehoidon kehittämiskeskus ja Medbase Oy tuottavat ja ylläpitävät lääkehoitoa tukevia tietokantoja, joista EBMEDS:iin on yhdistetty indikaatio-, vasta-aihe- ja interaktiotietokannat.