Teknologia

EBMEDS voidaan liittää mihin tahansa rakenteista tietoa tuottavaan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmä lähettää EBMEDS:lle potilaan tilannetta kuvaavaa tietoa XML-, JSON- tai FHIR-sanomana. EBMEDS analysoi lähetetyn tiedon ja tuottaa aiheellisiksi toteamansa palautteet samassa formaatissa kuin ne lähetettiin tai HTML-sanomana.

Potilastietojärjestelmän toimittaja suunnittelee ja toteuttaa yhdessä Duodecimin kanssa tavan, jolla palaute näytetään käyttäjän työasemalla.

EBMEDS-säännöt laaditaan ja toimitetaan skriptikuvaustietokantaan web-pohjaisella skriptieditorilla, jonka käyttöoikeudet voidaan antaa loppukäyttäjille. Duodecim tuottaa skriptikuvaustietokannasta EBMEDS-asennuspaketin tietojärjestelmätoimittajien käyttöön.