Teknologia

EBMeDS voidaan liittää mihin tahansa rakenteista tietoa tuottavaan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmä lähettää EBMeDSille potilaan tilannetta kuvaavaa tietoa XML-sanomana. EBMeDS analysoi lähetetyn tiedon ja tuottaa aiheellisiksi toteamansa palautteet XML- tai HTML-sanomana. Potilastietojärjestelmän toimittaja suunnittelee ja toteuttaa palautteen näyttämisen käyttäjän työasemalla.

EBMeDS-säännöt laaditaan ja toimitetaan skriptikuvaustietokantaan web-pohjaisella skriptieditorilla, jonka käyttöoikeudet voidaan antaa halukkaille loppukäyttäjille. Duodecim tuottaa skriptikuvaustietokannasta EBMeDS-asennuspaketin tietojärjestelmätoimittajien käyttöön.