Asiakaskomponentti

EBMeDS-palvelu liitetään potilastietojärjestelmään asiakaskomponentin avulla, jonka laatii potilastietojärjestelmän toimittaja. Asiakaskomponentti poimii potilastietojärjestelmästä EBMeDSin tarvitsemat tiedot ja lähettää ne XML-sanomana EBMeDS-moduulille. Vastaavasti asiakaskomponentti ottaa vastaan EBMeDSin toimittamat XML- tai HTML-muotoiset palautteet. EBMeDSillä ei ole omaa käyttöliittymää, joten asiakaskomponentti vastaa myös tiedon esittämisestä käyttäjälle. Esitystapojen ja toiminnallisuuden suunnitteluun on tarjolla ohjeistusta. Integraatioiden myötä tiimillemme on kertynyt runsaasti kokemusta parhaista ratkaisuista.

Koska asiakaskomponentti on riippuvainen potilastietojärjestelmän ominaisuuksista, sille ei ole tuotettu standardirajapintaa.