EBMEDS moottori

Alustariippumattomuus

EBMEDS on alustariippumaton ja toimii esimerkiksi Windows-, Linux/Unix- ja MacOS X -ympäristöissä. EBMEDS pyörii web-palveluna (IIS tai Helma) ja koostuu pienistä tekstitiedostoista, joiden asennus ja päivittäminen tapahtuvat yksinkertaisesti kopioimalla tiedostot määriteltyyn sijaintipaikkaan. Tietokantaa ei tarvita.

Komponentit

Ensimmäinen EBMEDS-palvelun osa on muunnossuodatin. Se muuttaa palveluun saapuvat luokitellut tiedot neutraaleiksi yhdistelmätermeiksi (aliaksiksi) ja tutkimusten absoluuttiset tulokset suhteellisiksi vertailuarvoihin liittyviksi tuloksiksi. Näin EBMEDS voi käsitellä eri tavoin luokiteltuja tietoja, eri laboratorioiden tutkimustuloksia ja erilaisia mittayksiköitä.

Seuraavassa vaiheessa muunnossuodattimen normalisoima tieto käsitellään EBMEDS-moottorissa, joka tuottaa EBMEDS-skriptien käyttämät muuttujat ja objektit. Moottori hyödyntää funktiokirjastoa suorittaessaan useiden skriptien tarvitsemia laskutoimituksia (esimerkiksi kehon painoindeksin ja glomerulusfiltraation laskeminen).

Käytetyt teknologiat

EBMEDS-skriptit on kirjoitettu JavaScript-kielellä (ECMAScript 5), joka käännetään web-palvelimen JavaScript-tulkilla.

EBMEDS-toimituksen laatimat ja ylläpitämät globaalit skriptit ovat kaikkien palvelun käyttäjien hyödynnettävissä. Käyttäjät voivat lisäksi laatia omia kansallisia tai paikallisia skriptejään, joiden käyttöalue määritellään erikseen.

Modulaarisuus

EBMEDS koostuu useista moduuleista. Yksi moduulityyppi on taulukkomuotoinen aputietokanta. Tietokanta-asennuksia ei niidenkään kohdalla tarvita. Tällä hetkellä aputietokantojen avulla käsitellään diagnoosien perusteella näytettäviä hoitosuosituksia sekä lääkeaineiden indikaatioita, vasta-aiheita, interaktioita, käyttöä munuaisten vajaatoiminnassa ja raskauden ja imetyksen aikana