Duodecim Terveystarkastus ja -valmennus®

Sähköinen Duodecim® Terveystarkastus ja valmennus -ohjelma on Kustannus Oy Duodecimin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä tietokoneohjelma, joka arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia. Lisäksi se tarjoaa välineitä, joilla näitä voi kohentaa.

Testissä on yhteensä noin 40 ihmisen ominaisuuksiin, elämän asenteeseen ja elämäntapoihin liittyvää kysymystä, joihin liittyvien tekijöiden on todettu vaikuttavan elinikään. Henkinen ja ruumiillinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi stressin hyvä hallinta ja luottamus tulevaisuuteen auttavat myös omaksumaan terveyden kannalta edullisia elintapoja.