EBMeDS Päätöksentuki

EBMeDS on kliinisen päätöksentuen palvelu, joka yhdistää potilaan tilaa kuvaavat sähköiseen potilaskertomukseen tallennetut tiedot lääketieteelliseen tietoon tuottaen käyttäjälleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita. EBMeDS-nimi tulee termistä ”lääketieteelliseen näyttöön perustuva sähköinen päätöksentuki” (Evidence-Based Medicine electronic Decision Support).

EBMeDS-palvelu saa potilaskertomuksesta potilasta kuvaavia rakenteisia tietoja ja palauttaa käyttäjälle muistutteita, hoitoehdotuksia ja diagnooseihin liittyviä hoitosuosituslinkkejä. Se myös kokoaa soveltuvia tietoja sähköisiin lomakkeisiin ja laskureihin. Reaaliaikaisen päätöksentuen lisäksi EBMeDS:iä voidaan käyttää potilasryhmien hoito-ongelmien selvittämiseen (”virtuaalinen terveystarkastus”).

Integraatio

EBMeDS-palvelu voidaan liittää kaikkiin rakenteisia potilastietoja sisältäviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin. EBMeDS- teknologia on yksinkertaista mutta tehokasta. Sen asentaminen ja päivittäminen tapahtuvat helposti.

Kehittäjä

EBMeDS:in kehittäjä on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin omistama Kustannus Oy Duodecim. Sekä lääkäriseura että osakeyhtiö tekevät tiivistä yhteistyötä Cochrane-yhteisön, GRADE-tutkimusyhteisön ja kansainvälisen hoitosuositusjärjestön (G-I-N) kanssa.

EBMeDS-palvelun käyttäjät voivat vaikuttaa päätöksentuen sisällön kehittämiseen ehdottamalla ideoita uusiksi päätöksentuen skripteiksi EBMeDS toimitukselle. Käyttäjille tarjotaan pääsy EBMeDS-skriptieditoriin (ESDE), tehokkaaseen web-työvälineeseen, joka mahdollistaa verkostoitumisen päätöksentuen sisältöä kehitettäessä. ESDE:n käyttö vaatii rekisteröitymisen.