EBMEDS® Terveyshyötyarvio

Terveyshyötyarvioon kuuluu yksilö- ja väestötason sovelluksia. Niiden perustana ovat potilastietojärjestelmistä saatavat rakenteiset tiedot sekä EBMEDS-päätöksentuen sisällöt. Näiden avulla voidaan potilastietoja analysoida monipuolisesti ja löytää halutusta väestöstä ne henkilöt, jotka mahdollisesti hyötyisivät interventioista tai joiden hoidon turvallisuutta voitaisiin parantaa.

Terveyshyötyarvion osasovellukset ovat:
– riskilaskurit
– hoitovajaus (care gap)
– kliiniset laatumittarit
– väestön terveydentilaa kuvaavat raportit
– terveyshyötylaskuri (hoidoista saatavan nettohyödyn määrää mittaava sovellus)

Hoitovajauksen ja kliinisten laatumittareiden määrittäminen, riskilaskurit sekä terveyshyötylaskuri perustuvat Käypä hoito -suosituksiin ja muihin parhaan tutkimustiedon lähteisiin.

Terveyshyötyarvio esittely

 

Terveyshyötyarvio Demo

Terveyshyötyarvion kuvaus

(PDF)

Download

Terveyshyötyarvion työnkulku

(PDF)

Download